начало » Белово » Курорти

Наред със зоните за краткротраен отдих в землището на Белово и съставните селища на общината са формирани и няколко курортни ядра, в които се изграждат заведения за обществено хранене, частни вили, къмпинги, почивни станции.

   Топлата вода.  Минералният извор Топлата вода се намира на 3 км от Белово край шосето за Пазарджик. Този водоизточник е познат много отдавна, но не се използва за лечебни цели. Поради по – дълбоката циркулация на водата тук спада към субтерминалните извори, които имат повишена постоянна температура. Характеризира се като карбонатно – калциево – магнезиева твърда вода и с успех може да се използва за спортни и физио – профилактични закаляващи процедури през цялата година. По данни на лекари, които са наблюдавали болни, посещавали този извор в продължение на повече от десет години, се установява, че беловската минерална вода успешно лекува някои нервни болести, заболявания на кръвоносните съдове, изгаряния на кожата. Много добър ефект се получава при лекуването на някои екземи, а пиенето на водата дава добри резултати при чревни и стомашни заболявания.

    Беловският минерален извор блика от родобски мрамори. Температурата на водата е 25 – 260C.

   Край извора са изградени малък ресторант и къмпинг. Има плувен басейн и плаж, които през летните месеци се посещават от стотици младежи и девойки от Беловската, Септемврийската и Пазарджишката община.

   В непосредствена близост до Топлата вода се  намират много археологически и исторически обекти, древни светилища на тракийското племе беси, останки от две крепости. Реставрирани са и землянките, използвани от партизаните на Трета възтаническа оперативна зона. Недалеч от извора е и паметникът на Петър Абаджиев, Никола Радков и други народни синове.

   Долен Юндол – Ливада Бачия. В районите на м. Долен Юндол (м. Яденица) и м. Ливадабачия се оформя високопланинско курортно ядро, което с всяка изминала година привлича все повече туристи и любители на природата. Долен Юндол е раположена на 19 км от Белово в изворната област на р. Яденица. Има мек климат, изобилно течаща вода. Местността е водоснабдена и електрифицирана. Има няколко стопански сгради на горското стопанство и вила н ОбНС – Пазарджик. По мнението на специалистите климатът е благоприятен за боледуващите от астма.

   На 6 км от Долен Юндол се манира м. Ливада Бачиа. Раположена е в подножието на вр. Балабаница. Местноста представлява естествена стъпаловидно оформена поляна, заобиколена с прекрасни гори. Общата и площ възлиза на около 20 ха. Тук се изгражда център за комплексен отдих. Има почивна база на ПМХ “Димитър Благоев”, пионерски лагер, сгради на ОбНС – Белово.

   До м. Ливада Бачия се отива по шосето за курорта Юндола. От м. Долен Юндол се отделя камионен път за м. Ливада Бачия.

   Летовище Чаира. Отстои на 18 км от гара Сестримо. Раположено е в голямото долинно разширение на Чаирската река. През 1928 г. до тази  местност е било прокарано шосе, преминавало през красивата клисура на Крива река и я направило достъпна за масови посещения. Рождената дата на курорта обаче се поставя осем години по – късно. През 1936 г. е построена почивна станция за железничарите с 60 легла. През 1949 г. Българският ловно – рибарски съюз изгражда голяма ловна  хижа. Започва и частно вилно строителство. Издигнати са и почивни станции на трудови колективи от Пазарджик, Русе, Пловдив и др.

    Във връзка със строителството на ПАВЕЦ в курорта е извършено благоустрояване на централната част. Асфалтирани са пътищата, изградени са модерни общежития и жилищни блокове, търговски център с магазини за хранителни стоки и домашни потреби, работнически столове.

   Околовръст курортът е заобиколен с чудесни широколистни и иголистни гори. В неговия район е създадено ловното стопанство “Чаира” с 68 000 дка силно пресечен терен, спомагащ за развъждането на полезен дивеч. Обитава се от сърни, елени, диви свине, мечки и др. Срещат се глухари, яребици (лещарки), кеклици и др.

   От Белово през с. Сестримо до Чаира има редовен автобусен превоз. Туристите, които ползват железопътният транспорт, трябва да слязат на гара Сестримо, отстояща на 4 км от с. Сестримо.